Zastrzeżenie nazwy firmy – Apatent

  -/1
Ogłoszenie dodał: www.apatent.pl
Opublikowano: 20 sierpnia 2019 (1 rok temu)
Kategoria
Lokalizacja
Jana III Sobieskiego 11 Katowice

Nasi wykwalifikowani rzecznicy patentowi, świadczą dla Państwa całościowe usługi z problematyki ochrony własności przemysłowej. Specjalistyczne doradztwo oraz wsparcie, jaką oferuje Państwu nasza kancelaria obejmuje:

  • sporządzanie pism patentowej i dokonywanie zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych,
  • sporządzanie ekspertyz i umów licencyjnych,
  • analiza stanu techniki, badania zdolności patentowej i rejestrowej, analiza znaków towarowych,
  • występowanie w imieniu Państwa przed właściwymi urzędami,
  • doradztwo prawne.

Opatentowanie dzieła wzmocni pozycję Państwa firmy na rynku oraz zagwarantuje ochronę Państwa autorskich rozwiązań przed ich przywłaszczeniem.

Po więcej informacji: http://www.apatent.pl/19,103,100,zastrzezenie_znaku_towarowego.html